CBK setter en ny standard for
hvordan en distributør tilfører kunden verdi

 

 

Gjennom kunnskap, service og en unik forpliktelse er vi en høyt verdsatt partner for forhandlere som ønsker å levere ekstra verdi til sine kunder


 

Vi spiller våre kunder gode

Forretningsidé

 

CBK er den ledende distributøren av helhetlige infrastruktur- og AV-løsninger i Norden. Vårt lederskap er basert på en unik forpliktelse overfor forhandlere som ønsker å levere ekstra verdi til sine kunder. Vi spiller våre kunder gode, slik at de foretrekkes som forhandler. Det gjør vi ved å skille oss ut på nøkkelområder: Vi er den mest kompetente og faglig oppdaterte distributøren og hjelper våre kunder å se inn i framtiden. Vi er best på å sette sammen en helhetlig og riktig løsning – slik at forhandleren kan levere på sine kunders behov. Vår serviceinnstilling er i særklasse. Dette får vi til fordi relasjonen til hver kunde står i sentrum for alt vi gjør.

 

Dette har vært grunnlaget for vår vekst og utvikling gjennom hele 2000-tallet. Skritt for skritt har vi utviklet virksomheten og gitt våre kunder stadig mer verdifulle løsninger.

 

Om oss


CBK har vært en pålitelig distributør i Norge siden tidlig 2000-tallet, og utvider nå til norden med tilstedeværelse i Finland og Sverige. Vi har hovedfokus på funksjonelle løsninger, god kompetanse, effektive innkjøpsrutiner og kostnadsbesparende logistikk mot våre forhandlere.
 

Vi holder til i Gneisveien 30 på Skedsmokorset hvor det lagerføres mer enn 6 000 ulike artikler. Vi har henteluke i åpningstiden og gode transportavtaler som kommer deg som kunde til gode. 
 

Vi legger vekt på å forstå dine behov, og ønsker å være en samarbeidspartner som stiller vår kompetanse til rådighet for deg. Dette er  ”limet” som gjør det mulig å levere de beste, smarteste og mest verdifulle løsninger som gir din virksomhet fortrinn. Samarbeid har alltid vært viktig for oss og vi mener at det beste samarbeidet baseres på kunnskap i alle ledd for sammen å oppnå best mulig resultat. CBK står for Cooperation by Knowledge – samarbeid via kunnskap – som er retningen fremover.

 

 

Atferdsprinsipper

Alltid nær.

Vi er tett på kunden, forstår deres behov, svarer raskt og yter service på høyt nivå.

 

Alltid i forkant.

Vi bygger kunnskap, overvåker trender, ser etter nye muligheter og formidler det til våre kunder.

 

Alltid dele.

Vi deler kunnskap og erfaringer aktivt internt slik at våre kunder kan ta del i hele verdien i CBK.