CBK ønsker å opptre etisk ansvarlig i sine varekjøp

 

Vi støtter åpenhet og bevisstgjøring rundt konfliktmineraler (gull, tinn, tantal, tungsten) for å forhindre at væpnede grupper i Kongo og tilsvarende land drar nytte av innkjøp av konfliktmineraler.


CBK Distribusjon AS er kjent med at overskuddet fra salg av noen typer mineraler som blir utvunnet i den demokratiske republikken Kongo og tilstøtende land, har bidratt til å finansiere krig og menneskerettighetsbrudd i det østlige Kongo.

 

Vi støtter åpenhet og bevisstgjøring rundt 3TG konfliktmineraler Tantal, Tinn, Tungsten (Wolfram) og Gull, og mottar rapporter fra leverandører som bruker komponenter med mineraler.

 

CBK produserer ikke egne produkter, men representerer ulike internasjonale produsenter i Norden. Siden vi ikke kjøper mineraler direkte og ikke er involvert i gruvedrift og prosessering av mineraler har vi ikke førstehånds kunnskap om kildene til mineralene. På bakgrunn av dette må vi stole på opplysninger vi får fra våre leverandører. Våre leverandører som bruker komponenter med mineraler har en policy vedrørende konfliktmineraler i henhold til Dodd-Frank Act, og rapporterer i henhold til dette. Vi følger Responsible Minerals Initiative (RMI) sine retningslinjer for rapportering og due dilligence av egen leverandørkjede.

 

For ytterligere spørsmål om konfliktmineraler, kontakt CBK på:
 

Telefon: +47 22 90 37 00
 

Epost: salg@cbk.no