CBK ønsker å opptre etisk ansvarlig i sine varekjøp

 

Vi støtter åpenhet og bevisstgjøring rundt konfliktmineraler (gull, tinn, tantal, tungsten) for å forhindre at væpnede grupper i Kongo og tilsvarende land drar nytte av innkjøp av konfliktmineraler.


CBK Distribusjon AS er kjent med at overskuddet fra salg av noen typer mineraler som blir utvunnet i den demokratiske republikken Kongo og tilstøtende land, har bidratt til å finansiere krig og menneskerettighetsbrudd i det østlige Kongo.

 

Vi støtter åpenhet og bevisstgjøring rundt 3TG konfliktmineraler Tantal, Tinn, Tungsten (Wolfram) og Gull, og mottar rapporter fra leverandører som bruker komponenter med mineraler.

 

CBK forplikter seg til å sikre etterlevelse av vår policy angående konfliktmineraler for alle produkter under våre egne merkenavn. Vi er også representant for internasjonale produsenter i Norden, men har ikke førstehånds kunnskap om kildene til mineralene som blir brukt i deres produkter.  På bakgrunn av dette må vi stole på opplysninger vi får fra våre leverandører. Våre leverandører som bruker komponenter med mineraler har en policy vedrørende konfliktmineraler i henhold til Dodd-Frank Act, og rapporterer i henhold til dette. Vi følger Responsible Minerals Initiative (RMI) sine retningslinjer for rapportering og due dilligence av egen leverandørkjede.

 

For ytterligere spørsmål om konfliktmineraler, kontakt CBK på:
 

Telefon: +47 22 90 37 00
 

Epost: salg@cbk.no