Hos CBK Distribusjon beskytter vi ditt personvern og streber alltid etter et høyt nivå av databeskyttelse. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon. Den beskriver også dine rettigheter.

 

Det er viktig at du forstår personvernreglene og føler deg trygg i vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål.

 

1. Hva er personopplysninger og hva er en behandling av personopplysninger?

 

Personopplysninger er alle slags opplysninger som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person. Dette kan være seg bilder og lydopptak som behandles på en datamaskin der ingen navn er nevnt. Kryptert informasjon og forskjellige typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Behandling av personopplysninger inkluderer samling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.

 

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn?
 

CBK Distribusjon AS, org. nr. 995 971 003, med adresse Gneisveien 30, 2020 Skedsmokorset er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

 

3. Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?

 

I tillegg til informasjonen du selv gir oss, kan vi også samle inn personopplysninger fra noen andre (såkalt tredjepart).

Informasjonen vi samler inn fra tredjepart er som følger:

  1. Adresseinformasjon fra det offentlige for å være sikker på at vi har riktig adresseinformasjon for deg.
  2. Informasjon om kredittvurdering fra kredittvurderingsbyråer, banker eller informasjonsselskaper.
  3. Data fra sosiale medier i markedsføringsøyemed.
     

 

4. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

 

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for hvert formål.

 

5. Hvilke rettigheter har du registrert?

 

Innsynsrett

Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger og i tilfelle du ønsker å få en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan du be om tilgang til dataene. Vær oppmerksom på at hvis vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi be om ytterligere informasjon for å sikre effektiv håndtering av forespørselen din og at informasjonen blir gitt til rett person.

 

Rett til korreksjon

Du kan be om at dine personopplysninger blir korrigert hvis informasjonen er feil. Innenfor innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å supplere all ufullstendig personlig informasjon.

 

Direkte markedsføring

Direkte markedsføring viser til alle typer oppsøkende markedsføringstiltak (f.eks. via e-post og sms). Markedsføringstiltak der du som kunde aktivt valgte å bruke en av våre tjenester eller på annen måte kontaktet oss for å finne ut mer om tjenestene våre, regnes ikke som direkte markedsføring (f.eks. produktanbefalinger eller andre funksjoner). Hvis du motsetter deg fra direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for det formålet samt avbryte alle typer direkte markedsføringstiltak.

 

 

6. Hvordan håndterer vi personnummer?

 

Vi behandler bare personnummer når det er klart berettiget formålet, som er nødvendig for sikker identifisering eller hvis det er noen annen hensynsfull grunn. Vi minimerer alltid bruk av personnummer i størst mulig grad.
 

 

7. Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi det?

 

«Informasjonskapsler» eller «cookies» er noe nesten alle nettsider bruker i dag. Fra og med 1. juli 2013 måtte alle norske nettsteder som benytter seg av informasjonskapsler innhente samtykke fra brukeren om at disse kan lagres på brukerens kommunikasjonsenhet. Ved å bruke vårt nettsted samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

 

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres lokalt på brukerens kommunikasjonsenhet når et nettsted åpnes. Informasjonskapsler kan ha en rekke formål, hvor informasjonen som lagres blant annet kan benyttes til å gjøre nettstedet mer brukervennlig og tilpasset den enkelte bruker. Når en bruker besøker et nettsted, spør informasjonskapselen om tillatelse til å bli lagret lokalt på kommunikasjonsenheten. De fleste moderne nettlesere er innstilt for å akseptere informasjonskapsler automatisk, men brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke. Dette gjøres ved å endre innstillingene for informasjonskapsler i den enkelte nettleser. Mange nettsteder, inkludert denne, vil uten aksept for informasjonskapsler ikke kunne fungere optimalt.

 

Tredjepartsinformasjonskapsler

Nedenfor kan du lese om de ulike informasjonskapslene fra tredjepartsleverandører som vi benytter på vårt nettsted. Ved å følge de enkelte koblingene kan du lese mer om leverandørens retningslinjer for personvern.

 

Vi benytter Google Analytics slik at vi kan analysere aktiviteten på nettstedet vårt, og på bakgrunn av dette, optimalisere nettstedet for våre brukere. Google setter informasjonskapsler for å hente informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Informasjonskapslene innhenter anonym informasjon om den besøkende, som hvordan nettstedet blir brukt, hvilket nettsted brukeren kommer fra, utgangsside, antall og lengde på besøk, og hvilket operativsystem eller kommunikasjonsenhet som benyttes.

 

Vi benytter, eller kan i fremtiden benytte, oss av moduler eller plug-ins for å dele innhold fra tjenester som for eksempel LinkedIn, Facebook, Twitter, Google Maps, Google+ eller YouTube. Disse kan sette informasjonskapsler for å identifisere brukere ved de ulike tjenestene eller huske tidligere preferanser fra tidligere besøk, som for eksempel hvilket lydnivå som siste ble benyttet i en YouTube-avspiller eller om brukeren har likt vår Facebookside.

 

Vår nettside benytter informasjonskapsel fra Google og Facebook for å kunne markedsføre relevant innhold for bruker. Informasjonen som lagres i kapselen er anonym og kan ikke spores til brukeren personlig. Informasjonen som lagres er blant annet brukerens nettleser, surfemønster i annonsenettverket, hvilke annonser brukeren har blitt vist og hyppigheten av disse.

 

8. Kan du kontrollere bruken av informasjonskapsler selv?

 

Ja. Nettleseren eller enheten din lar deg endre bruksinnstillingene og omfanget av informasjonskapsler. Gå til nettleser- eller enhetsinnstillingene for å lære mer

om hvordan du justerer cookie-innstillingene. Eksempler på ting du kan justere blokkerer alle informasjonskapsler, for bare å akseptere førsteparts cookies eller for å slette informasjonskapsler når du lukker cookies nettleser. Husk at noen av tjenestene våre kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter kapsler.

 

Slik kan du slette informasjonskapsler/cookies i din nettleser: 

Internett Explorer

Velg Verktøy

Velg Alternativer for internett

Velg Generelt-fanen

Velg Slett… (leserlogg)

Huk av for Bevar data for webområder i Favoritter, Midlertidige internett-filer, informasjonskapsler/cookies, Logg

 

Mozilla Firefox

Velg Verktøy

Velg Innstillinger

Velg Personvern-fanen

Velg Slette nylig historikk – trykk på Detaljer

Huk av for Nettlesing-og nedlastningshistorikk, Skjema og søkehistorikk, informasjonskapsler/cookies, Hurtiglager for nettsider

Velg Tidsperiode du vil slette for og velg Slett nå

 

Safari

Velg Tannhjul (Bruker du Mac trykker du på Safari)

Velg Nullstill Safari

Fjern alle Avhukninger

Huk av for Slett logg, Tøm bufferen, Fjern alle informasjonskapsler

 

Chrome

Velg Alternativer (Valg for Mac)

Trykk på fanen Avansert.

Trykk på Slett nettleserdata

Huk av for Tøm nettlesingslogg, Tøm nedlastningsloggen, Tøm bufferen, Slett informasjonskapsler og andre moduldata for nettsteder

 

 

9. Hvordan er dine personopplysninger beskyttet?

 

Vi bruker IT-systemer for å beskytte konfidensialitet, personvern og tilgang til personopplysninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte din personlige informasjon mot ulovlig eller uautorisert bruk (for eksempel ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade).

 

10. Hva betyr det at Datatilsynet er en tilsynsmyndighet?

 

Datatilsynet er ansvarlig for å overvåke anvendelsen av lovgivningen, og den som vurderer om et selskap håndterer personopplysninger feil.

 

 

11. Hvordan kontakter du oss lettest med spørsmål om databeskyttelse?

 

Siden vi tar databeskyttelse veldig alvorlig, har vi spesielle ansatte i selskapet som håndterer det. Vi kan gjøre endringer i personvernreglene våre.

 

12. Rett til å slette

 

Du kan be om sletting av personopplysningene vi behandler om deg hvis:

  • Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn eller behandlet for.
  • Du har innvendinger mot en interessebalanse vi har laget basert på legitim interesse og din grunn til sletting oppveier vår legitime interesse.
  • Du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål.
  • Personopplysninger behandles på en ulovlig måte.
  • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en juridisk plikt som vi er underlagt.

 

Vær oppmerksom på at vi kan ha rett til å avslå forespørselen din hvis det er juridiske forpliktelser som hindrer oss i å gjøre det for å slette visse personopplysninger umiddelbart. Disse forpliktelsene kommer fra regnskap og skattelovgivning, bank- og hvitvaskingslovgivning, men også fra forbrukerlovgivning. Det kan også hende at behandling er nødvendig for at vi skal kunne bestemme, søke eller forsvare juridiske krav.

 

13. Begrensningsrett

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler er korrekte, kan du be om en begrenset behandling i løpet av tiden må vi sjekke om personopplysningene er korrekte. Hvis du har gjort innvendinger mot en balanse av legitim interesse som vi har laget som et juridisk grunnlag for ett formål kan du be om begrenset behandling for den tiden vi trenger for å sjekke om våre legitime interesser oppveier dine interesser ved å slette dataene.

Hvis behandlingen har blitt begrenset i henhold til en av situasjonene ovenfor, kan vi bare i tillegg til selve lagringen, behandle dataene for å etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, for å beskytte andres rettigheter, eller hvis du har gitt ditt samtykke.

 

14. Rett til å innvende mot bestemt type behandling

 

Du har alltid rett til å unngå direkte markedsføring fra oss basert på en balanse av interesser.