Stoltzen

Hva er Stoltzen?

 

Merkevaren Stoltzen omfatter produkter med fellesverdier for kvalitet og garanti. CBK AS i Norge er produsent og distributør. CBK spesifiserer produktene og gjennomfører omfattende tester før produktene slippes på markedet. Produktene testes hver for seg og i sammenheng slik at CBK kan garantere at produktene er holdbare og fungerer godt sammen.

 

Vi legger vekt på å forstå dine behov, og ønsker å være en samarbeidspartner som stiller vår kompetanse til rådighet for deg. Dette er ”limet” som gjør det mulig å levere de beste, smarteste og mest verdifulle løsninger som gir din virksomhet fortrinn. Samarbeid har alltid vært viktig for oss og vi mener at det beste samarbeidet baseres på kunnskap i alle ledd for sammen å oppnå best mulig resultat.

 

Sortiment

 

Stoltzen portefølje er levende og i stadig utvikling. På denne siden vil man kunne lese om produktnyheter, nye funksjoner og kompabiliteter med andre produsenter i løsninger vi har testet.

 

Under kan du trykke på de forskjellige kategoriene for å gå inn å lese mer om hvilke produkter som ligger i hver kategori.